Informasjon

Subaraknoidalblødning

Behandling

Målet med behandlingen er å forhindre ny blødning og redusere skadene av den oppståtte blødningen. Tidlig diagnostikk og behandling gir mulighet for operasjon og kan forhindre ny blødning. 

Aneurisme som behandles med klips
Aneurisme som behandles med klips

Coiling er den behandlingsmetoden som brukes mest. Inngrepet innebærer at et kateter føres inn i en pulsåre, for eksempel i lysken, og deretter til hjernen og frem til det stedet blødningen/aneurismet befinner seg. Aneurismet tettes ved å føre inn en tynn metallstreng som kveiler seg opp i aneurismet. Dette stanser blodstrømmen, og det danner seg raskt en blodpropp.

Resultatene med denne metoden er bedre og sikrere enn ved åpen kirurgi. Også eldre og svekkede personer som ikke vil tålt en vanlig operasjon, kan behandles med coiling. 

Dersom forholdene ikke ligger til rette for coiling brukes åpen operasjon, hvor man setter et metallklips på utposningen (se bilde). Dette er et komplisert inngrep som krever full narkose, og med mer komplikasjoner enn coiling. 

I den akutte fasen må pasienter med subaraknoidalblødning overvåkes nøye i intensivavdeling. Behandlingen i intensivavdeling vil ofte måtte strekke seg over 1-2 uker.

Rehabilitering etter utskrivelse fra sykehuset er viktig for alle som ikke er helt restituert. Opplegget avhenger av graden av funksjonstap. 

Forrige side Neste side