Informasjon

Subaraknoidalblødning

Prognosen

SAB er en hyperakutt og farlig tilstand med opptil 15 prosent dødelighet i akutt fase. Dersom man ikke blir operert, er det stor fare for nye blødninger fra det samme aneurismet. Slike andregangsblødninger er enda farligere, med en dødelighet helt opp mot 50 prosent. Derfor er tidlig behandling viktig for å forebygge nye blødninger. 

Det er også økt risiko for at blodtilførselen til deler av hjernen kan bli nedsatt de første 1-2 ukene etter en subaraknoidalblødning, og forårsake hjerneslag . Dette forebygges best ved nøye kontroll, behandling og overvåkning i intensivavdelingen. 

Pasienter som blir operert, og som ikke har fått hjerneskade før operasjonen eller de første to ukene etterpå, har en god prognose. I en norsk studie anga cirka halvparten av dem som overlevde, at de hadde god eller svært god livskvalitet.

Forrige side Neste side