Informasjon

TIA - "drypp"

Drypp, risikofaktorer

Enkelte risikofaktorer for TIA og hjerneslag kan du ikke gjøre noe med. Men det å vite at du har økt risiko, kan kanskje styrke motivasjonen for å gjøre noe med andre risikofaktorer.

  • Arv. Du kan ha økt risiko hvis noen i familien din har hatt TIA eller hjerneslag.
  • Alder. Risikoen for hjerneslag øker med alderen.

Følgende risikofaktorer kan du gjøre noe med:

  • Høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk øker risikoen din for TIA eller hjerneslag. Usunt kosthold, lite fysisk aktivitet og overvekt bidrar til og forsterker denne risikofaktoren.
  • Hjertekarsykdom. Dersom du tidligere har hatt hjerteinfarkt, klaffefeil, hjerteflimmer, så øker risikoen. 
  • Sigarettrøyking. Røyking bidrar til utviklingen av de kolesterolholdige avleiringene på innsiden av blodårene. Nikotin øker dessuten hjertefrekvensen og blodtrykket. Kullosen i sigarettrøyken fortrenger oksygen i blodet og nedsetter dermed oksygentilførselen til vevene, deriblant til hjernen. Røyking øker også blodets tendens til å levre seg. 
  • Diabetes. Diabetes øker alvorlighetsgraden av aterosklerosen - innsnevringen av arteriene som følge av økt fettavleiring - og hvor raskt aterosklerosen utvikler seg.
  • Høyt kolesterol. Høye verdier av LDL-kolesterol ("det dårlige kolesterolet") og lave verdier av HDL-kolesterol ("det gode kolesterolet") øker risikoen for trange eller blokkerte arterier.
  • Sedat livsstil. Personer med lite fysisk aktivitet har økt risiko for hjerneslag. Bare det å gå litt, eller drive med annen form for regelmessig mosjon, kan minske risikoen din for hjerneslag. 30 minutter mosjon minst 3 ganger per uke anbefales. 
  • Overvekt. Risikoen for hjerneslag øker hvis du er overvektig. Det kan samtidig gi økt blodtrykk og økt risiko for diabetes.
  • Karotisstenose. Legen din kan ved hjelp av stetoskopet høre sus fra blodårene på halsen, noe som kan tyde på aterosklerose i arteriene her. For å avklare om dette er riktig, og om forandringene er slik at man må gjøre noe med dem, henvises du til ultralydundersøkelse. Slike trange årer kan være en viktig årsak til TIA og hjerneslag.
Forrige side Neste side