Informasjon

TIA - "drypp"

TIA eller "drypp" er et forbigående anfall av nedsatt blodforsyning til deler av hjernen. TIA-anfallene har rask start og kort varighet. Etter dryppet vender kroppen tilbake til normal funksjon.

Drypp, når bør du søke hjelp?

Ta snarest kontakt med lege hvis du mistenker TIA - kfr. PRATE-SMILE-LØFTE. Det kan være nødvendig med en rask vurdering av tilstanden. Det er viktig å klargjøre årsaken slik at man kan iverksette tiltak for å forebygge hjerneslag.

Forrige side Neste side