Informasjon

TIA - "drypp"

Drypp, når bør du søke hjelp?

Ta snarest kontakt med lege hvis du mistenker TIA - kfr. PRATE-SMILE-LØFTE. Det kan være nødvendig med en rask vurdering av tilstanden. Det er viktig å klargjøre årsaken slik at man kan iverksette tiltak for å forebygge hjerneslag.

Forrige side Neste side