Informasjon

TIA - "drypp"

Drypp, diagnostikk

Typiske trekk ved et TIA-anfall er rask start, kort varighet og at kroppen vender tilbake til normal funksjon. Legen kan i de fleste tilfeller stille diagnosen på grunnlag av sykehistorien alene. Hos noen som har hatt et TIA-anfall, kan den fysiske undersøkelsen avsløre tegn på innsnevringer (stenose) i arterier. Det gjelder først og fremst karotisarteriene på halsen, der legen kan høre såkalt stenoselyd.

Følgende undersøkelser er vanlige for å stille en sikrere TIA-diagnose:

  • Ultralyd av karotis. Undersøkelsen kan avsløre om det foreligger trange partier, stenoser, i arteriene på halsen.
  • CT av hjernen. Undersøkelsen kan avdekke skader på hjernen fra en hjerneblødning eller hjerneinfarkt. 
  • MR av hjernen.  Er aktuelt dersom CT-undersøkelsen ikke gir noen sikker konklusjon.
  • Ekkokardiografi. Er ultralydundersøkelse av hjertet. Brukes for å se etter blodpropper i hjertet som kan løsne og følge med blodstrømmen opp til hjernen.
Forrige side Neste side