Informasjon

Hodepinekalender

Hodepinekalender kan være et nyttig verktøy for diagnose av hodepine, og for å kartlegge omfang av hodepine.

Temaside om Korona

Hodepinekalender kan være et nyttig verktøy for diagnose og oppfølging av pasienter med hodepine.

Den hjelper deg å holde rede på anfallsfrekvens, -styrke og –varighet samt medikamentforbruk og effekt.

Hodepinekalender (pdf)