Informasjon

Medikamentoverforbruks-hodepine (MOH)

Medikamentoverforbruks-hodepine er hodesmerter som opptrer på grunn av langvarig bruk av medisiner mot hodepine. Effekten er motsatt av den som ønskes, medisinen mot hodepine forårsaker hodepine.

Temaside om Korona

Hva er medikamentoverforbruks-hodepine (MOH)?

Dersom man bruker vanlige smertestillende mer enn 15 dager hver måned, eller migrenemedisiner mer enn 10 dager hver måned, er det en risiko for å utvikle medisinutløst hodepine. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest MOH ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, kan man få den samme strammende smerten, men ofte med migrenelignede episoder i tillegg. Eventuelt kan man oppleve hyppigere migreneanfall enn tidligere. I tillegg vil medisinutløst hodepine ofte ledsages av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

Typisk for medisikamentoverforbruks-hodepine er at plagene forverres dersom man slutter å ta medisinen.

Årsak

Tilstanden kan utvikles hos pasienter med migrene, spenningshodepine eller clusterhodepine. Alle smertelindrende medisiner, også de reseptfrie, kan ved langtids bruk føre til hodepine. Faren er sannsynligvis størst når det brukes medisiner som er en kombinasjon av to smertelindrende stoffer, og ekstra stor når medisinen inneholder vanedannende stoffer (for eksempel Paralgin forte). Faren øker med økende hyppighet av medisininntak, og den er størst ved daglig bruk. Det er viktig å huske at også de reseptfrie medisinene paracetamol og ibuprofen kan gi medikamentutløst hodepine. 

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien. I samarbeid med legen må dere kartlegge din bruk av smertestillende medisiner - inklusive håndkjøpspreparater. Når bruken av smertestillende medisiner har vedvart mer enn tre måneder, og hodepinen fortsetter, er det grunn til å mistenke denne diagnosen.

Hodepinedagbok - kan være til stor hjelp både for deg og for legen for å gi en detaljert beskrivelse av dine anfall eller episoder med hodepine. 

Hodepinekalender - her kan du registrere hver gang du får et anfall eller en episode med hodepine over en periode på inntil tre måneder

Hodepinedagbok for mobil - utviklet ved St. Olavs hospital og NTNU

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere frekvens og alvorlighet av hodepinen, og redusere behovet for å ta medisiner. Dersom det er mulig forsøker man å slutte med medisiner.

Det viktigste tiltaket er å slutte med den smertestillende medisinen. Unntatt ved vanedannende medisiner, det vil si medisiner som inneholder opiater, er det helt trygt å slutte brått. Dette fører hos alle til bortfallssymptomer (abstinens), det vil si økende hodepine noen dager, og noen ganger i flere uker, og i tillegg ofte rastløshet, svimmelhet, hjertebank og lignende. Hos de aller fleste vil denne økte hodepinen og ubehaget være over etter få dager, opptil noen uker hos enkelte.

Det kan være aktuelt å bruke medisiner for å lindre abstinensen, men hos de fleste er dette ikke nødvendig. Noen ganger kan en kort sykmelding være nyttig. Det er fornuftig å legge en plan for hvordan abstinensperioden skal takles, og god motivasjon hjelper.

Det er grunn til å minne om at i denne perioden kan det være ekstra nyttig å spise og sove regelmessig, og trimme og få frisk luft. Noen kan ha nytte av et program for avspenning, og av å oppsøke lystbetonte aktiviteter.

Som regel vil man merke en langsom framgang over flere uker etter at medisinbruken er stanset. Men mange vil også, etter noen måneder kunne oppleve at den hodepinen som de opprinnelig ble behandlet for, kommer tilbake. Dersom det skjer er det viktig å tenke andre behandlingsformer enn den som førte til overforbruk av medisiner. Akupunktur er for eksempel vist å kunne forebygge migrene. Og det finnes forebyggende medisiner både mot migrene (for eksempel betablokker) og mot spenningshodepine (for eksempel nortriptylin) som kan være et alternativ.

Prognose

På kort sikt er resultatene svært gode, den medikamentutløste, kroniske hodepinen blir borte så lenge man ikke gjenopptar forbruket av smertestillende medisiner. Noen vil få tilbake den opprinnelige hodepinen. Det avgjørende er da at en behandler denne på en annen måte enn det som førte til medikamentoverforbruks-hodepine.

Vil du vite mer?