Informasjon

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste hodepinetypen. I de fleste tilfeller opptrer den som kortvarige episoder med hodepine, men i noen tilfeller blir tilstanden mer hyppig eller kronisk.

Hva er spenningshodepine?

Spenningshodepine kalles også tensjonshodepine. Denne typen hodepine er enten episodisk og sjelden, episodisk og hyppig, eller den er kronisk. Hodepinen kalles kronisk dersom den er tilstede mer enn 15 dager i måneden over minst tre påfølgende måneder. Ofte utløses episodene med smerte av ulike former for stress.

Smertene beskrives som et stramt bånd over pannen og rundt hodet. Hodepinen er av trykkende eller pressende karakter, ikke pulserende. Den er sjelden til stede fra morgenen, men melder seg og øker i styrke i løpet av dagen. Enkelte kan oppleve litt kvalme, men oppkast ser man ikke ved spenningshodepine. Noen kan ha lyd- eller lysskyhet, men det er langt sjeldnere enn ved migrene. Svimmelhet er ikke uvanlig. Hodepinen vil vanligvis ikke forverres ved fysisk aktivitet.

Ti prosent av pasientene som lider av spenningshodepine, har også migrene. I noen tilfeller finner man at hodepine av spenningstype kan være ledsaget av depresjon eller angstlidelse.

Spenningshodepine utgjør mer enn 75 prosent av alle tilfellene av hodepine som det søkes hjelp for i allmennnpraksis, men mange med spenningshodepine søker ikke lege. Det er litt flere kvinner enn menn som plages med denne typen hodepine.

Neste side