Informasjon

Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina. Det oppstår lammelser som brer seg oppover og som i cirka 25 prosent av tilfellene også svekker pustemusklene.

Hva er Guillain-Barré syndrom?

Guillain-Barré syndrom er en såkalt autoimmun sykdom som fører til nerveskade og lammelser i bein og underkropp, sjeldnere i armene. Lammelsene sprer seg i de fleste tilfeller fra musklene nederst i beina til de store muskelgruppene, kan ramme øvrige deler av kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Det finnes flere varianter av sykdommen, men den dominerende formen (90 prosent) er den som beskrives i denne artikkelen (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati - AIDP).

Guillain_Barre_Patterns.jpg

I Norge rammes 50-100 mennesker per år. Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men forekomsten øker med økende alder. Det er ingen sikker sesongvariasjon i Norge.

Neste side