Informasjon

Guillain-Barré syndrom

Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina. Det oppstår lammelser som brer seg oppover og som i ca. 25% av tilfellene også svekker pustemusklene.

Hva er Guillain-Barré syndrom?

Guillain-Barré syndrom er en såkalt autoimmun sykdom som fører til nerveskade og lammelser i bein og underkropp, sjeldnere i armene. Lammelsene sprer seg i de fleste tilfeller fra musklene nederst i beina til de store muskelgruppene, kan ramme kroppen og i verste fall lamme pustemuskulaturen. Det finnes flere varianter av sykdommen, men den dominerende formen (95%) er den som beskrives i denne artikkelen (akutt inflammatorisk demyeliniserende polyradikulonevropati).

I Norge rammes 50-100 mennesker pr år. Tilstanden kan forekomme i alle aldre, men forekomsten øker med økende alder. Det er ingen sikker sesongvariasjon i Norge, men i andre deler av verden er sesongvariasjonen tydeligere med en topp om våren.