Informasjon

Guillain-Barré syndrom

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen baseres på sykehistorien og typiske funn ved legeundersøkelsen. Legen finner svekket kraft, opphevede muskelreflekser og redusert følesans i begge siders bein og eventuelt armer - mest uttalt jo lengre utover i ekstremiteten man kommer.

Tilstanden krever sykehusinnleggelse. Undersøkelse av væsken rundt ryggmargen (cerebrospinalvæsken) og elektriske målinger av nerver og muskler (EMG) gir i de fleste tilfeller den endelige diagnosen. Ofte påvises ikke disse forandringene før det har gått en til to uker. MR av nedre del av ryggen kan også vise typiske forandringer. 

Forrige side Neste side