Informasjon

Behandling av migrene

Behandling av migrene kan gjøres på ulike måter. Hva som passer best for deg, avhenger blant annet av hvor ofte du har anfall, og når du får dem.

Den viktigste innsatsen gjør du selv ved å unngå de tingene som utløser migrene hos nettopp deg. Dersom du likevel får anfall, finnes det flere medisiner som reduserer de verste plagene (anfallsmedisiner).

Hvis du har hyppige og plagsomme anfall, kan det også være aktuelt med forebyggende medisiner.

migrene
Animasjon av migrene

Egenbehandling

Effekten av egenbehandling ved migrene er usikker. Mange er bekymret for at tilstanden skyldes en alvorlig underliggende årsak. Å bli informert om årsakene til migrene og mulighetene for behandling kan virke positivt hos noen. En grundig legeundersøkelse så pasienten føler seg trygg og ikke frykter at det feiler dem noe livstruende, samt å ta pasienten på alvor, er viktig. Å identifisere og redusere mulige disponerende faktorer som for eksempel stress, depresjon og angst kan bedre symptomene.

Utløsende faktorer kan være dårlig søvnmønster, uregelmessig matinntak og inntak av mat/drikke som fremprovoserer hodepine, for eksempel rødvin og visse oster. Å oppdage og eliminere disse faktorene kan gi bedring. Fysisk trening og avslappingsøvelser kan ha effekt. Biofeedback-terapi og akupunktur har dokumentert effekt. 

Å unngå triggere

Mange opplever at bestemte forhold kan utløse migreneanfallene hos dem. Slike forhold kalles for triggere. Den viktigste behandlingen mot migrene er å unngå slike triggere.

Man kjenner til en rekke ulike triggere for migrene, og betydningen av disse varierer fra person til person.

Det er ikke alltid så lett å finne ut hva man reagerer på, og det anbefales at du fører en såkalt migrene-dagbok. I denne skriver du opp dato og varighet ved hvert migreneanfall, og hva du gjorde og spiste i timene før hodepinen oppstod. På denne måten kan du finne dine personlige triggere og deretter forsøke å unngå dem.

Enkelte matvarer er vanlige triggere. Det gjelder spesielt sjokolade, sitrusfrukter, ost, alkohol og rødvin. Noen synes de reagerer på gjærbakst, kaffe og nøtter. Enkelte tilsetningsstoffer, for eksempel søtningsstoffet aspartam, og konserveringsmidler, kan fremprovosere anfall hos enkelte.

Noen legemidler kan forverre eller utløse migrene. Dette gjelder blant annet enkelte hjertemedisiner, p-piller og østrogener. Høyt forbruk av smertestillende medisiner kan også forverre problemet.

Hormonsvingninger påvirker migrene, og tilstanden bedres ofte under svangerskap. Mange kvinner er spesielt plaget i forbindelse med menstruasjon og overgangsalder.

En rekke livsstilsforhold kan også utløse migrene. Vanlige eksempler er sult, søvnmangel, stress eller hvile etter stress, sterke sanseinntrykk, kraftige lukter og aktiv eller passiv røyking. På den andre siden vil regelmessige måltider, rikelig med søvn og lavt stressnivå, redusere migreneplagene hos mange.

Dersom du likevel får anfall

De fleste føler seg bedre dersom de får hvile i et mørkt, stille og svalt rom under anfallet. Det kan være behagelig med kalde omslag på pannen.

Smertestillende medisiner hjelper ofte, og noen ganger kan det være nødvendig med spesielle migrenemedisiner.

Neste side