Informasjon

Kvinner og migrene

Migrene er en tilstand som særlig rammer kvinner . Mange får sitt første migreneanfall det året de får sin første menstruasjon.

Migrene er en tilstand som særlig rammer kvinner. Tilstanden forekommer tre ganger hyppigere blant kvinner enn blant menn. Migrene er et av de største helseproblemene blant kvinner.

Hodepine - migrene, frontalt

Hyppighet og intensitet av migreneanfall påvirkes i høy grad av hormoner, og mange opplever at plagene varierer i takt med de hyppige hormonsvingningene som skjer i kroppen. Dog er det ikke slik at alle opplever sammenheng mellom hormonstatus og migrene.

Forekomst

I barneårene er migrene hyppigere blant gutter enn jenter. Men fra puberteten, når påvirkningen av østrogenhormonet setter inn, stiger forekomsten blant jenter. Det året jenter får menstruasjon, menarke, er det året flest kvinner opplever å få sitt første migreneanfall.

Etter puberteten øker forekomsten av migrene blant kvinner til omtrent 45 års alder, for så å begynne å avta. Norske tall viser at 15 prosent av voksne kvinner og fem til seks prosent av norske menn har migrene. 

Mange kvinner opplever at migreneplagene påvirkes av menstruasjon, hormonell prevensjon, graviditet og overgangsalder (menopause). Det er ikke mulig på forhånd å si hvor lenge migreneplagene vil vedvare hos den enkelte. 

Menstruasjonsmigrene

Mange kvinner som har migrene, opplever forverring i forbindelse med menstruasjon. Menstruasjonsmigrene er et anfall som oppstår fra to dager før og til tre dager etter start av menstruasjonen. Migrene-anfall i forbndelse med menstruasjon kan være sterkere og mer plagsomme enn anfallene som kommer utenom menstruasjon hos de samme kvinnene. 

Noen få opplever svært kraftige og langvarige anfall i begynnelsen av menstruasjonen. Det rapporteres at vel ti prosent av alle kvinner opplever menstruasjonsmigrene. De fleste av disse kvinnene har migrene også utenom menstruasjon. 

Østrogen i seg selv er ikke årsaken. Det er hormonsvingningene, særlig når mengden østrogen faller under menstruasjonssyklus, som ser ut til å utløse anfallene.

Menstruasjonsmigrene behandles med de samme medisinene som brukes ved andre typer migrene. 

Hormonell prevensjon

Hormonell prevensjon påvirker kvinner forskjellig. Noen kvinner med migrene opplever mindre hodepine, mens andre opplever mer hodepine, og noen finner at deres migrene ikke påvirkes i det hele tatt. P-piller inneholder østrogen, og enkelte opplever forverring av migreneplagene når de begynner med p-piller.

Noen får migreneanfall for første gang når de starter med p-piller. Prevensjonsmidler som reduserer eller fører til bortfall av menstruasjonen, brukes i noen tilfeller til å behandle kraftig menstruasjonsmigrene.

Kvinner med migrene skal være forsiktige når de velger hormonell prevensjon, veie fordeler og ulemper mot hverandre i møte med legen.

Dersom du får kraftige migreneplager eller migrene med aura, bør du slutte med p-pillen og bruke annen prevensjon i stedet, f.eks minipillen. Det kan likevel ta flere måneder etter at du har sluttet med p-pillen, før migrenen normaliseres.

Graviditet og amming

I svangerskapet skjer det store hormonendringer i kroppen, og dette kan påvirke migrenen. Cirka 60 prosent opplever at migrenen blir bedre i første trimester, og mer enn 75 prosent opplever at plagene reduseres eller forsvinner under resten av svangerskapet. Etter fødselen kommer migrenen imidlertid raskt tilbake, men ofte ikke like kraftig som før. Amming kan forsinke tilbakekomsten av migrenen.

Dessverre er det 15 prosent som opplever at migrenen blir verre i første trimester, mens cirka 25 prosent ikke merker noen forskjell.

Enkelte av de medisinene du bruker mot migrene får blodårene til å trekke seg sammen, og dette kan gjøre at barnet får for lite oksygen. Det er derfor viktig at du diskuterer med legen din hvilke medisiner du kan bruke. Spesielt de første tre månedene av svangerskapet er det viktig at du er forsiktig med medisiner.

Ved sterke plager er det sannsynligvis ufarlig å bruke paracetamol. Andre smertestillende medisiner bør helst unngås, men triptaner synes å være trygge.

Mange legemidler skilles ut i morsmelken og kan påvirke barnet under amming. Paracetamol anses for å være trygt å bruke. Når det gjelder de andre medisinene, bør du diskutere dette med legen. 

Ikke medikamentelle tiltak er alltid førstevalg under graviditet! 

Overgangsalderen

Overgangsalderen (menopausen) er også en fase i livet der det skjer store hormonendringer i kvinnekroppen. Noen opplever en kortvarig forverring av migrenen i årene rundt overgangsalderen. Men to av tre opplever bedring eller opphør av migrenen i denne perioden. 

Bruk av østrogen for å dempe hetetokter i forbindelse med overgangsalder, kan føre til bedring av migrene. Men det kan også forlenge plagene. 

Senere i livet

Forekomsten av migrene avtar betydelig etter 60 års alder. Nyoppstått migrene i denne alderen bør alltid føre til undersøkelse hos lege for å utelukke sykdommer som kan medføre hodepine. 

Vil du vite mer?