Informasjon

Kvinner og migrene

Migrene er en tilstand som særlig rammer kvinner . Mange får sitt første migreneanfall det året de får sin første menstruasjon.

Temaside om Korona

Migrene er en tilstand som særlig rammer kvinner. Tilstanden forekommer to til tre ganger så hyppig blant kvinner som blant menn. Migrene er et av de største helseproblemene blant kvinner.

Hodepine - migrene, frontalt

Hyppighet og intensitet av migreneanfall påvirkes i høy grad av hormoner, og mange opplever at plagene varierer i takt med de hyppige hormonsvingningene som skjer i kroppen. Dog er det ikke slik at alle opplever sammenheng mellom hormonstatus og migrene.

Nyere forskning har funnet at kvinner kan være mer utsatte enn menn for elektriske bølger som sprer seg utover hjernebarken, et fenomen som man tror kan utløse et migreneanfall.

Forekomst

I barneårene er migrene hyppigere blant gutter enn jenter. Men fra oppstarten av puberteten, når påvirkningen av østrogenhormonet setter inn, stiger forekomsten blant jenter. Det året jenter får menstruasjon, menarke, er det året flest kvinner opplever å få sitt første migreneanfall.

Etter puberteten øker forekomsten av migrene blant kvinner til omtrent 45 års alder, for så å begynne å avta. Norske tall viser at 15 prosent av voksne kvinner og syv prosent av norske menn har migrene. Amerikanske tall er henholdsvis 18 prosent og seks prosent.

Mange kvinner opplever at migreneplagene påvirkes av menstruasjon, hormonell prevensjon, graviditet og overgangsalder (menopause). Med dagens kunnskap kan ikke legene eller forskerne si noe om sykdomsutviklingen for den enkelte kvinne.

Neste side