Bilde

Anaplastisk ependymom, koronalt snitt

Temaside om Korona
anaplastisk ependymom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge