Bilde

Anaplastisk ependymom, koronalt snitt

anaplastisk ependymom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge