Bilde

Anaplastisk ependymom, sagittalt snitt

anaplastisk ependymom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge