Bilde

Atypisk teratoid rhabdoid tumor, aksialt snitt

Temaside om Korona
atypisk teratoid rhabdoid tumor 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge