Bilde

Atypisk teratoid rhabdoid tumor, aksialt snitt

atypisk teratoid rhabdoid tumor 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge