Bilde

Epidermoid tumor, sagittalt snitt

epidermoid tumor 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge