Bilde

Hemangioblastom, aksialt snitt

hemangioblastom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge