Bilde

Hemangioblastom, sagittalt snitt

Temaside om Korona
hemangioblastom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge