Bilde

Hemangioblastom, sagittalt snitt

hemangioblastom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge