Bilde

Hjerneabscess, aksialt snitt

Temaside om Korona
hjerneabscess 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge