Bilde

Hjerneabscess, sagittalt snitt

Temaside om Korona
hjerneabscess 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge