Bilde

Hjernemetastase, aksialt snitt

hjernemetastase fra brystkreft 1

Hjernemetastase fra brystkreft

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge