Bilde

Hjernemetastase, sagittalt snitt

hjernemetastase fra brystkreft 2

Hjernemetastase fra brystkreft

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge