Bilde

Hjernemetastase nyrekreft, aksialt snitt

hjernemetastase fra nyrekreft

Hjernemetastase fra nyrekreft

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge