Bilde

Kavernøst hemangiom, aksialt snitt 1

kavernøst hemangiom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge