Bilde

Kavernøst hemangiom, aksialt snitt 2

kavernøst hemangiom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge