Bilde

Kraniopharyngeom, sagittalt snitt

Temaside om Korona
kraniopharyngeom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge