Bilde

Kraniopharyngeom, aksialt snitt

kraniopharyngeom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge