Bilde

Kraniopharyngeom, aksialt snitt

Temaside om Korona
kraniopharyngeom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge