Bilde

Medulloblastom, aksialt snitt

Temaside om Korona
medulloblastom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge