Bilde

Medulloblastom, aksialt snitt

medulloblastom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge