Bilde

Meningeom, aksialt snitt

Temaside om Korona
meningiom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge