Bilde

Meningeom med cyste, sagittalt snitt

Temaside om Korona
meningiom med cyste 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge