Bilde

Meningeom med cyste, aksialt snitt

meningiom med cyste 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge