Bilde

Oligodendrogliom, aksialt snitt

oligodendrogliom 1

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge