Bilde

Oligodendrogliom, koronart snitt

oligodendrogliom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge