Bilde

Oligodendrogliom, koronart snitt

Temaside om Korona
oligodendrogliom 2

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge