Bilde

Oligodendrogliom, sagittalt snitt

oligodendrogliom 3

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge