Bilde

Oligodendrogliom, sagittalt snitt

Temaside om Korona
oligodendrogliom 3

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge