Bilde

Pilocytisk astrocytom, aksialt snitt

Temaside om Korona
pilocytisk astrocytom who grad i 2

Pilocytisk astrocytom WHO grad I

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge