Bilde

Primært CNS lymfom, aksialt snitt

primært cns lymfom

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge