Bilde

Primært CNS lymfom, aksialt snitt

Temaside om Korona
primært cns lymfom

Gjengitt med tillatelse av Radiologisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge