Video

Multippel sklerose - MS

Multippel sklerose, MS, er en sykdom der den beskyttende hylsen, myelinet, rundt nervetrådene i hjernen og ryggmargen ødelegges. Myelinet, som vises her, fungerer som en signalforsterker og er med på å viderformidle informasjon fra nervecellene til og fra hjernen. Når myelinet skades, blir deler av signalet enten svekket eller det når ikke frem. Dette kan gi seg utslag i form av symptomer. Symptomene kan variere fra pasient til pasient, men noen av vanligste symptomene ved MS er:

  • Synsforstyrrelser som f.eks. tåkesyn og dobbelt syn
  • Balanseproblemer
  • Forstyrrelser i vannlatnings- og seksualfunksjon
  • Stivhet og/eller lammelse av muskulatur
  • Unormale reaksjoner på kulde, varme, samt endret hudfølelse
  • "Usynlige symptomer" (MS-relatert utmattelse, smerter, søvnforstyrrelser) som gir begrensninger i det daglige liv og funksjon

I Norge er det ca. 10.000 personer med MS. Sykdommen bryter vanligvis ut i alderen 20-40 år og forekommer nesten dobbelt så hyppig hos kvinner som hos menn. Antall nye tilfeller per år er i Norge ca. 400. Forekomsten varierer med geografi og etnisitet, og er høyest i den hvite befolkningen i tempererte regioner.

Hva er årsaken til MS? Den eksakte årsaken er fortsatt ukjent, men de fleste forskere tror at multippel sklerose skyldes en kombinasjon av en arvelig disposisjon og eksponering for en eller flere miljøfaktorer, infeksjoner eller andre ytre stoffer, som leder til betennelse, inflammasjon, og ødeleggelse av myelinskjeden.

MS oppfattes som en autoimmun sykdom. En autoimmun sykdom er en tilstand hvor kroppens eget immunsystem angriper egen kropp, og i dette tilfellet går immunsystemet til angrep på myelinet i nervesystemet. Dette gir nervene en dårligere funksjon.

Hvordan stilles diagnosen MS?

  • Sykehistorien er en viktig del av diagnosen og en lege vil kunne få mistanke om tilstanden
  • Allmenlegen, og senere en spesialist i nevrologi, vil utføre en såkalt nevrologisk undersøkelse, som kan avdekke funn som styrker mistanken
  • Bildeundersøkelser som MR, og undersøkelser av ryggmargsvæsken, spinalvæsken, vil i mange tilfeller kunne stadfeste diagnosen

Hvilken behandling gis ved MS? Det finnes ingen behandling som kan helbrede MS, men behandling som bremser utviklingen av MS blir stadig bedre. Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient ut i fra symptomene og hvor aktiv sykdommen er. En rekke nye medisiner som bremser utviklingen av MS er utviklet siden 1990. En viktig medikamentgruppe i behandlingen av MS er interferoner, disse påvirker immunsystemet. Kortison er en annen viktig medisin som kan stoppe anfall fra sykdom i å utvikle seg. Nye og bedre medisiner mot sykdommer er i stadig utvikling.

Hvordan er prognosen ved MS? Forløpet til MS har en betydelig variasjon så det er ofte vanskelig å gi en klar uttalelse om prognosen. Hos noen er det perioder med forverrelse etterfulgt av (nesten) full tilbakegang av plagene. Hos andre kan det være gradvis økende forverrelse. Sykdomsprogresjonen kan stoppe opp på ethvert tidspunkt. Nye og bedre behandlingsmuligheter har bedret diagnosen betydelig siden 1990.