Informasjon

Årsaker til MS (multippel sklerose)

Hvorfor angriper immunforsvaret myelin ved MS?

Forskerne antar at autoimmune sykdommer oppstår fordi immunforsvaret tror at kroppens egne celler er fremmede inntrengere som må fjernes. Denne misforståelsen kan oppstå etter en infeksjon med virus eller bakterier som kjemisk sett ligner på kroppens eget vev. Når den fremmede intrengeren er fjernet, går immunforsvaret løs på kroppen selv i stedet.

Mange eksperter tror at en virusinfeksjon kan starte denne reaksjonen ved MS, men ingen vet sikkert hvilket virus det dreier seg om. Størst mistanke har man til Epstein-Barr viruset (årsaken til kyssesyke), men også andre virus har vært i søkelyset. Dette er vanlige virus, som mange av oss har vært smittet av uten å få MS. Forskerne tror imidlertid at de som får MS, har bestemte gener som gjør dem spesielt utsatte for å utvikle sykdommen. Det dreier seg sannsynligvis om en kombinasjon av flere gener, og man tror at genene HLA-DR15 og HLA-DQ6 er sentrale.

Teorien om at en kombinasjon av genetikk og virusinfeksjon er årsaken til MS, kan også forklare hvorfor sykdommen er vanligere i bestemte områder av verden og i enkelte folkegrupper. I områder med mye MS, f.eks Skandinavia, Skottland og USA, er det trolig en høy forekomst av de aktuelle virusartene, og mange personer med genetisk disposisjon. Man kan også tenke seg at de folkegruppene som har lite MS, selv om de lever i områder med høy forekomst av sykdommen, f.eks samene, har gener som virker beskyttende.

Sammenhengen mellom genetikk og MS bekreftes også av at det er en viss arvelighet for sykdommen. Man antar at arv er av betydning i 15% av tilfellene der det utvikles MS. Barn av foreldre med MS har høyere risiko for å utvikle sykdommen enn andre barn. Men MS er sjelden, og selv om risikoen for å få et barn med MS er økt, er risikoen likevel fortsatt liten.

Forrige side Neste side