Informasjon

Symptomer og diagnostikk ved multippel sklerose

MS kan arte seg med et stort antall symptomer. Ulike pasienter opplever sykdommen forskjellig, og samme pasient vil ha ulike symptomer over tid.

Hva er symptomene på MS?

Normal synsnerve.
Normal synsnerve.

Et vanlig symptom i begynnelsen av sykdommen er noe som kalles optikusnevritt. Dette er en tilstand som angriper synsnerven, og gir sløret syn eller dobbeltsyn, vanligvis på ett øye. Smerte eller raske, ufrivillige øyebevegelser kan også forekomme. Optikusnevritt er et tidlig symptom på MS, og det kan gå mange år før det kommer flere symptomer. Hos mange går øyeplagene over av seg selv, og de har glemt dem når de øvrige symptomene utvikles flere år senere.

multippel sklerose

Multippel sklerose, animasjon

Andre vanlige symptomer tidlig i sykdomsutviklingen er slitenhet og trøtthet, følelse av tyngde eller kribling i armer og bein, klossete bevegelser og dårlig koordinasjon. Et annet trekk kalles Llermittes tegn, og består i en elektrisk utstrålende følelse fra nakken nedover ryggen når man bøyer nakken fremover.

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan det oppstå blant annet skjelvinger, stive muskler, vannlatingsforstyrrelser (inkontinens), forstoppelse, problemer med seksualfunksjon, hørselstap, svimmelhet, ansiktssmerter, glemsomhet og konsentrasjonsproblemer.

Hvordan påvises MS?

Multippel sklerose utvikler seg gradvis, og symptomene kan være svært forskjellige fra pasient til pasient. Dette gjør at det kan være vanskelig å stille diagnosen i en tidlig fase. I tillegg er det en rekke andre sykdommer som kan gi lignende symptomer, f.eks hjerneslag, alkoholisme, psykiske sykdommer, borreliose eller andre infeksjoner. Ofte må det gjøres undersøkelser for å utelukke at det er noen av disse tilstandene som forårsaker symptomene.

Det finnes ingen enkel test som kan påvise multippel sklerose. Diagnosen kan i typiske tilfeller stilles ut fra sykehistorie og funn ved vanlig legeundersøkelse. I praksis blir det alltid tatt en MR-undersøkelse av hjernen. Det er også vanlig å ta prøver av ryggmargsvæsken som ledd i undersøkelsen. Ved MR ses det etter hvert forandringer som er svært typiske for diagnosen multippel sklerose. MR-undersøkelsen er også viktig for å påvise eller utelukke andre årsaker til symptomene.

Vil du vite mer?