Informasjon

Symptomer og diagnostikk ved multippel sklerose

Symptomer på MS (multippel sklerose) kan være tåkesyn,dobbeltsyn og smerter bak øyet, slitenhet, følelse av kribling i armer og bein, klossete bevegelser, elektrisk utstrålende følelse fra nakken og nedover ryggen når man bøyer nakken framover.

Hva er symptomene på MS?

Normal synsnerve.
Normal synsnerve.

Et vanlig symptom i begynnelsen av sykdommen er noe som kalles optikusnevritt. Dette er en tilstand som angriper synsnerven, og gir sløret syn eller dobbeltsyn, vanligvis på ett øye. Smerte eller raske, ufrivillige øyebevegelser kan også forekomme. Optikusnevritt er et tidlig symptom på MS, og det kan gå mange år før det kommer flere symptomer. Hos mange går øyeplagene over av seg selv, og de har glemt dem når de øvrige symptomene utvikles flere år senere.

Multippel sklerose, animasjon:

Andre vanlige symptomer tidlig i sykdomsutviklingen er slitenhet, søvnløshet og trøtthet, følelse av tyngde eller kribling i armer og bein, klossete bevegelser og dårlig koordinasjon. Et annet trekk kalles Llermittes tegn, og består i en elektrisk utstrålende følelse fra nakken nedover ryggen når man bøyer nakken fremover.

Etter hvert som sykdommen utvikler seg, kan det oppstå blant annet skjelvinger, stive muskler, vannlatingsforstyrrelser (inkontinens), forstoppelse, problemer med seksualfunksjon, hørselstap, svimmelhet, ansiktssmerter, glemsomhet og konsentrasjonsproblemer.

Hvordan påvises MS?

Multippel sklerose utvikler seg gradvis, og symptomene kan være svært forskjellige fra pasient til pasient. Dette gjør at det kan være vanskelig å stille diagnosen i en tidlig fase.

Diagnosekriteriene er at det skal være påvist nevrologiske utfall (lammelser, svekket koordinasjon, synsforstyrrelse eller lignende) i minst to adskilte perioder, og fra minst to ulike deler av sentralnervesystemet, over en periode på minst ett år. Diagnosen bekreftes dersom man finner typiske funn ved MR-undersøkelse av hjerne og ryggmarg. Diagnosen støttes også om man påviser typiske forandringer i ryggmargsvæsken. 

En rekke andre sykdommer kan gi lignende symptomer, for eksempel hjerneslag, bruk av rusmidler, psykiske sykdommer, borreliose eller andre infeksjoner. Ofte må det gjøres undersøkelser for å utelukke at det er noen av disse tilstandene som forårsaker symptomene.

Hva er årsaken til MS:

Det finnes med andre ord ingen enkel test som kan påvise multippel sklerose. Diagnosen stilles ut fra sykehistorie og funn ved vanlig legeundersøkelse, MR-undersøkelse av hjernen og analyse av ryggmargsvæsken. MR-undersøkelsen er også viktig for å påvise eller utelukke andre årsaker til symptomene.

Vil du vite mer?