Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen.

Hva er multippel sklerose?

 

Forandringer i hjernen ved MS - ødeleggelse av myelinet.

MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes. Symptomene varierer fra pasient til pasient avhengig av graden av myelinødeleggelse og hvor i hjernen eller ryggmargen skadene er mest uttalt. Vanlige startsymptomer er:

  • Synsforstyrrelser - tåkesyn, flimmer i synsbildet og dobbeltsyn
  • Kraftsvekkelse i en arm eller et ben, eventuelt redusert tempo eller utholdenhet
  • Manglende kontroll av muskler kan medføre unøyaktige bevegelser (klossethet)
  • Noen opplever svekket gangfunksjon og balanseproblemer
  • Forstyrrelser i vannlatings- og seksualfunksjoner
  • Unormale reaksjoner på kulde og varme, samt endret hudfølelse
  • "Usynlige symptomer" (MS-relatert utmattelse, smerter, søvnforstyrrelser) som gir begrensninger i det daglige liv og funksjon
  • Symptomene opptrer ofte i anfall, såkalte attakker
  • Det er ikke uvanlig at de første symptomene er forbigående, og kommer tilbake etter en symptomfri periode
  • Typisk utvikles symptomene i løpet av noen dager eller uker, noen ganger mer langsom utvikling
Neste side