Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

Forløpet av sykdommen kan variere betydelig. Hos omtrent 80-85 prosent forløper sykdommen med gjentatte attakk, og stabile perioder imellom. Det er funnet at MS-pasienter i gjennomsnitt har 0,8 anfall per år. Som regel fører hvert enkelt attakk til en liten forverring av tilstanden, med gradvis økende funksjonshemming. Men denne utviklingen er varierende, og cirka en av fem får et fredelig forløp med liten eller ingen funksjonshemming.

Hos noen pasienter (cirka 15 prosent) forløpet sykdommen uten de typiske attakkene, men med en gradvis forverring av tilstanden.

En norsk studie fra 2001 viste at etter 15 års sykdom var 54 prosent uføretrygdet, omtrent 40 prosent var avhengig av tekniske hjelpemidler og cirka 25 prosent var avhengig av rullestol. Prognosen er generelt best i den gruppen som har anfallsvise plager. Med den effektive behandlingen som nå finnes kan man forvente at prognosen stadig vil bli bedre. 

Forrige side Neste side