Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Prognose

Forløpet av sykdommen kan variere betydelig, og mange faktorer påvirker prognosen. Hos omtrent 80-85 prosent forløper sykdommen med gjentatte attakk, og stabile perioder imellom. Forverring kan oppstå i forbindelse med atakket. Alternativet (for ca. 15%) er at sykdommen sakte forverres, uten at dette knyttes til anfall. Prognosen er generelt best i den gruppen som har anfallsvise plager.

Etter 20 år med sykdommen er 

  • 60% med funksjonshemning av vekslende alvorlighetsgrad
  • 20% mildt affisert og har normal tilnærmet forventet livslengde, og liten eller ingen fysisk funksjonshemning
  • 20% døde

 Prognosen er betydelig bedret de siste 20 år, raskere og bedre behandling er en viktig årsak til denne utviklingen. På 1990-tallet kom medikamenter som kunne bremse sykdomsutviklingen, siden den tid er andelen med betydelige gangvansker redusert fra 50% etter 15 år til 10%. Det kommer stadig nye medikamenter som bedrer prognosen ytterligere.

Forrige side Neste side