Informasjon

Multippel sklerose (MS), en oversikt

Vil du vite mer?

Utfyllende opplysninger og hjelp til å takle sykdommen kan du få ved pasientforeninger for MS-rammede.

Forrige side