Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Praktiske leveregler kan bidra til at du holder deg så frisk som mulig, og mestrer de utfordringer som multippel sklerose (MS) kan medføre. Sykdommen kontrollerer deg ikke - det er du som kontrollerer livet ditt, holdningene dine, ditt forhold til andre, din tilnærming til problemer, dine interesser og dine aktiviteter.

Gjennom en rekke praktiske leveregler vil vi diskutere enkelte ting du bør gjøre samt enkelte ting du bør unngå å gjøre. For eksempel bør du skaffe deg god og pålitelig informasjon om MS; du bør sørge for en anledning til å stille spørsmål om sykdommen; du bør drive regelmessig trening; du bør prøve å leve et normalt, aktivt liv der du tar rimelig hensyn til dine begrensninger; du bør arbeide for å vedlikeholde eller forbedre ditt forhold til omgivelsene; du bør ha en positiv holdning; og du bør gå til regelmessige kontroller hos lege/nevrolog.

Det er enkelte ting du ikke bør gjøre. Ikke trekk deg tilbake fra venner og det pulserende livet; ikke stopp din treningsaktivitet; ikke utsett deg for svært varme omgivelser; ikke forsøk ethvert preparat, enhver urtemedisin, terapiform eller prosedyre som du hører eller leser om uten at du først skaffer deg pålitelig informasjon om det vitenskapelige grunnlaget, mulige fordeler og eventuelle bivirkninger; og ikke føl deg skamfull eller mindreverdig fordi du har MS.

Bør jeg lære mer om MS?

Multippel sklerose er en sykdom i det sentrale nervesystemet (hjerne og ryggmarg). Kunnskapsmengden om sykdommen er stor, og ny kunnskap/nye framskritt gjøres stadig. Imidlertid er det også mange ubesvarte spørsmål. Det er viktig å lære mer om de spørsmålene som forskere stiller seg, og om de teoriene som til enhver tid testes ut. Pasientorganisasjonene kan i starten være gode informasjonskanaler. Her er en liste med adresser på internett.

MS-forbundet i Norge www.ms.no
Nasjonalt kompetansesenter for MS http://www.helse-bergen.no
The world of MS www.msif.org
Storbritannia www.mssociety.org.uk
USA www.nmss.org
Tyskland www.dmsg.de
Sveits www.multiplesklerose.ch
Danmark www.scleroseforeningen.dk
Neste side