Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva med stress?

Alle mennesker erfarer stress i løpet av livet. Å få stilt MS-diagnosen er stressende. Det å se seg selv og sitt eget liv i et annet lys, med større usikkerhet, er stressende. Men ekteskap, barneoppdragelse, jobb og håndtering av dagliglivets problemer kan også føre stress med seg. Det sentrale punktet er ikke hvorvidt stress finnes i livet ditt eller ei, men heller hvordan du svarer på stresset. Mennesker reagerer svært ulikt på stress. Noen ser på stress som en utfordring som skal løses. Noen reagerer følelsesmessig, kollapser i tårer, blir deprimert, eller gjør sinte utfall mot andre. Andre er opprørt i startfasen, men går deretter igang med å mestre situasjonen. Atter andre tror ikke det er mulig å håndtere stresset og gir opp. Det er med andre ord ikke stresset, men vår reaksjon på stresset som gjør forskjellen.

Når mennesker reagerer på stress på en lite produktiv måte, sier de ofte at enhver ville reagere på samme måte. Dette er imidlertid ikke alltid sant, men de er ute av stand til å se andre reaksjonsmåter. Ved systematisk å analysere hendelsene kan du ofte lære hvordan du kan reagere mer positivt. Det er ikke lett og krever av og til rådgivning, men ikke desto mindre kan en person som reagerer ineffektivt på stress lære hvordan han kan respondere bedre. Det betyr at du må erkjenne at dine reaksjoner kunne være mer produktive før du kan arbeide med det eller søke hjelp.

Forrige side Neste side