Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva med mine forbindelser med andre?

Gode forbindelser med medmennesker i våre omgivelser er nyttig for oss alle. Forbindelsene blir desto viktigere når vi står overfor vanskelige utfordringer som krever en løsning. Et viktig aspekt ved å ta kontroll over egen helse og egen framtid er å styrke disse medmenneskelige båndene. Det har en positiv effekt på deg selv når du gjør alt du kan for å forbedre forholdet til din kone, dine barn, din øvrige familie, dine venner og alle andre som du kommer i kontakt med. Det kan høres enkelt ut, men det er faktisk en av de viktigste tingene du kan gjøre. Våre medmenneskelige relasjoner er sentrale for at vi skal kunne føle oss vel, og det gir belønning tilbake når du kan forbedre dem.

Forrige side Neste side