Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Bør jeg fortelle andre mennesker at jeg har MS?

Det er naturlig at du kan ha følt deg usikker på om du skal fortelle andre mennesker - til og med din familie og dine nærmeste venner – at du har fått stilt diagnosen MS. Det er tungt å erkjenne at noe ved deg selv har endret seg. Det er også bekymringsfullt å tenke på at det kan endre dine forbindelser med andre og hvordan andre folk betrakter deg. Etterhvert vil du imidlertid forstå at du fortsatt er den samme personen, at menneskene som er glad i deg vil fortsette å være glad i deg og støtte deg, og at andre generelt er forståelsesfulle og hjelpsomme. Noen ganger vil noen forsøke å være for hjelpsomme siden de fleste mennesker ikke ønsker at medmenneskelige forbindelser skal endres eller håndteres på annen måte. Disse følelsene kombinert med ubehaget ved det å ha en sykdom, gjør at mange mennesker ønsker å gjemme vekk diagnosen. De tenker: "Hvis jeg later som om problemet ikke eksisterer, så vil det kanskje forsvinne".

Det er en god regel å være ærlig og åpen i medmenneskelige relasjoner og i samhandling med andre. Selvfølgelig er det slik som i alle helsemessige saker at det faktum at du har MS er en privat og konfidensiell sak, så hvem du betror deg til er helt og holdent en personlig sak. I startfasen er det vanlig å holde informasjonen innenfor en engere krets, særlig siden sykdomsforløpet kan være rolig og stabilt i mange år. Problemene begynner å oppstå når symptomene gir vanskeligheter som er synlige for andre, mens de ikke på noe tidspunkt har vært klar over at du har et helseproblem. På dette punkt kan andre mennesker undre seg, bekymre seg eller spekulere på hva som skjer, og denne spekulasjonen kan til tider være mer skadelig enn sannheten.

Det er vel verdt å tenke over at medmennesker kan føle seg tilsidesatt og ikke verdig din tillit hvis de holdes i mørke på samme tid som de vet at noe holdes hemmelig. I visse situasjoner kan det å holde et medisinsk problem hemmelig være en alvorlig lovovertredelse eller kan forårsake alvorlige problemer. Du kan ikke skjule at du har et medisinsk problem når du skal svare på egenmeldingsskjema om helse til forsikringsselskapene eller i andre offisielle dokumenter. Det er kun ved noen få anledninger det er passende å stille spørsmål av denne art, men ved slike anledninger må du svare ærlig og oppriktig.

Forrige side Neste side