Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva om jeg trenger kirurgisk behandling?

Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Hvis du trenger kirurgisk behandling, og det er gode indikasjoner for kirurgi, bør du få utført det aktuelle kirurgiske inngrep. Hvis du ikke trenger kirurgisk behandling, bør du la det være. Dette er en god regel enten du har MS eller ikke. Det synes ikke å være noen økt risiko forbundet med å gjennomgå kirurgisk behandling hos mennesker med MS. Det har tidligere vært reist en viss bekymring knyttet til at stresset forbundet med det kirurgiske inngrepet skulle kunne utløse en akutt forverring av MS-sykdommen. Antall akutte forverringsepisoder ved MS som opptrer under disse omstendighetene er sannsynligvis det samme antall forverringsepisoder som kan forventes å opptre i en tilfeldig gruppe av mennesker med MS, og ikke mer. Dette baseres på at det ikke er vitenskapelige holdepunkter for at stressende hendelser kan utløse akutte forverringsepisoder ved MS, enten det er kirurgisk behandling, anestesi, traumer eller store livshendelser forøvrig. Den viktigste regelen er en overbevisende forsikring om at kirurgisk behandling er indisert og nødvendig. Den regelen er ikke annerledes selv om du har MS.

Forrige side Neste side