Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Er svangerskap en fare?

Observasjonene om MS og svangerskap er etterhvert relativt klare. Det er ikke flere akutte forverringsepisoder av MS i løpet av de ni månedene svangerskapet varer enn det en ville forvente hos kvinner med MS som ikke er gravide i ni måneder. Svangerskapet synes ikke å øke antall akutte forverringsepisoder, snarere er det motsatt i det enkelte studier antyder at sykdomsaktiviteten avtar i gjennom denne perioden. Det er imidlertid et økt antall akutte forverringsepisoder eller nye symptomer i de seks første månedene etter fødsel sammenliknet med det som kan forventes i en tilsvarende tilfeldig seks måneders periode. Disse episodene bør behandles og håndteres på samme måte som enhver forverringsepisode ved MS.

To andre aspekter ved svangerskap og barneoppdragelse bør også overveies. For det første er det en liten, men reell genetisk risiko for MS i en familie, i størrelsesorden 2-5 %. Dette er en risiko som er klart større enn i normalbefolkningen, men den er likevel relativt liten. Av større betydning er at det å oppdra et barn er en livslang forpliktelse. Mennesker med MS må erkjenne at helsetilstanden er uviss og kan endre seg i løpet av den perioden der ansvaret for oppdragelsen påhviler. Det er for eksempel ikke mulig å forutsi helsetilstanden i en tiårs periode framover. Dette er antakelig hovedfaktoren som bestemmer hvorvidt folk bestemmer seg for å etablere familie. Hvert par må gjennom moden overveielse der risikomomenter og problemer vurderes, selv ta den svært personlige avgjørelse det er å sette barn til verden.

Forrige side Neste side