Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Hva bør andre vite om MS?

Det er viktig for din familie, dine venner og dine medarbeidere å forstå MS. I starten ønsker du kanskje at ingen skal vite at du har MS. Det er forståelig, men det er viktig å fortelle om det til mennesker du er glad i og andre også når det er nødvendig, slik at de har forutsetninger for å forstå og kan hjelpe deg til å mestre sykdommen. De fleste er fornøyd og overrasket over hvor støttende og forståelsesfulle andre er når de informeres om saken. Mange kan ha gjettet at noe er galt, men har vært i tvil om hva de skulle si eller gjøre. Arbeidsgivere vil ikke forstå ditt behov for ekstra fri fra jobb eller for hvile før de vet sannheten. Kanskje de til og med synes du gjør en dårlig jobb eller er lat. Det er viktig å understreke at avgjørelser om å informere arbeidsgiver skal tas på individuelt grunnlag, men generelt er åpenhet en god tanke.

Med en gang familie og venner kjenner diagnosen din, kan de dra nytte av litteratur som i større grad vil gi dem anledning til å forstå MS bedre. Særlig familien din bør forstå dine symptomer og problemer slik at de kan være til hjelp og støtte i størst mulig grad. Det er ikke mulig hvis de ikke er klar over din MS-sykdom og den spesielle virkning den har på deg.

Forrige side Neste side