Informasjon

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Vil MS påvirke mitt seksualliv?

Fordi MS påvirker sentralnervesystemet og nerver som kontrollerer forskjellige funksjoner i kroppen, vil også det komplekse og følsomme kontrollsystemet for seksualfunksjon kunne bli påvirket. Tidlig i sykdomsforløpet vil det sannsynligvis ikke være noen fysisk forandring når det gjelder seksualfunksjon, men nytelsen i seksuallivet kan påvirkes av din følelsesmessige tilstand. Bekymringer, depresjon eller endret kroppsfølelse kan påvirke ditt forhold til andre og til de normale følelsene som er forbundet med seksualitet. Seksualfunksjonen kan med andre ord bli påvirket av psykologiske faktorer, og denne muligheten må overveies. Oftere er det imidlertid en fysiologisk basis for vanskelighetene som ofte ses i samband med blære- og tarmsymptomer. For menn er det vanligste problemet å oppnå eller vedlikeholde reisning. Dette kan påvirkes medikamentelt. Kvinner kan erfare redusert smøringsevne i skjeden. Dette kan beherskes med ulike syntetiske glidemidler.

Forrige side Neste side